Skip to main content

In het geval dat u als cliënt een klacht heeft in verband met de behandeling doe ik er alles aan om de situatie met u te bespreken en op een goede manier het probleem op te lossen.

Toch kan het voorkomen dat u ergens niet tevreden over bent. Heeft u hierbij hulp nodig of is uw onvrede aanleiding om een klacht in te dienen, dan kunt u de volgende stapen volgen.

Klachten

Voor klachten over de behandeling kunt u zich wenden tot het secretariaat van de Vereniging voor Iokai Shiatsutherapeuten (VIS). U heeft vervolgens de keuze om de klacht binnen de VIS te bespreken met een vertrouwens­persoon, of u te wenden tot een klachtenfunctionaris van de SCAG, een landelijke geschilleninstantie voor de complementaire en alternatieve zorg. Indien een klacht niet naar wens kan worden afgehandeld, zal de klacht voorgelegd worden aan de geschillencommissie van de SCAG.

Tuchtrecht

Voor het tuchtrecht kunt u zich wenden tot de Stichting TCZ, Tuchtrecht Complementaire Zorg.

Meer informatie

U vindt meer informatie in de onderstaande documenten, welke ook beschikbaar zijn vanuit VIS: