Skip to main content

In het geval dat u als cliënt een klacht heeft in verband met de behandeling doe ik er alles aan om de situatie met u te bespreken en op een goede manier het probleem op te lossen.

Toch kan het voorkomen dat u ergens niet tevreden over bent. Heeft u hierbij hulp nodig of is uw onvrede aanleiding om een klacht in te dienen, dan kunt u de volgende stappen volgen.

Klachten shiatsu

Voor klachten over de shiatsubehandeling kunt u zich wenden tot het secretariaat van de Vereniging voor Iokai Shiatsutherapeuten (VIS). U heeft vervolgens de keuze om de klacht binnen de VIS te bespreken met een vertrouwens­persoon, of u te wenden tot een Klachtenfunctionaris van de SCAG, een landelijke geschilleninstantie voor de complementaire en alternatieve zorg. Indien een klacht niet naar wens kan worden afgehandeld, zal de klacht voorgelegd worden aan de geschillencommissie van de SCAG.

Klachten acupunctuur

Voor klachten over de acupunctuurbehandeling kunt u contact opnemen met de Klachtenfunctionaris van Zhong. De Klachtenfunctionaris kan u helpen uw klacht te formuleren. Soms is het al voldoende dat u uw verhaal kunt vertellen en ziet u af van verdere actie. Soms kan er bemiddeld worden en maakt men met u een afspraak over de vervolgstappen. Blijkt het niet mogelijk uw geschil met de betrokken therapeut, met hulp van de Klachtenfunctionaris, op te lossen, dan zal de Klachtenfunctionaris u verwijzen naar de Geschillen­instantie Koepel Alternatieve Behandel­wijzen (KAB).

Tuchtrecht

Voor het tuchtrecht kunt u zich wenden tot de Stichting TCZ, Tuchtrecht Complementaire Zorg.

Meer informatie

U vindt meer informatie in de onderstaande documenten, welke ook beschikbaar zijn vanuit VIS: